dr Krzysztof Strużycki

42 651.11.77

GINEKOLOG

przewiń aby zobaczyć więcej

Usługi

Ginekologia

Jak zamówić wizytę?

Napisz lub zadzwoń

Gabinet

Kontakt


ul. Lutomierska 146A, 91-041 Łódź

Napisz do mnie

Polityka informacyjna

Spełniając obowiązek informacyjny, jaki nakłada

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679

informujemy, że:

1. Administratorem Pani danych osobowych (dalej: Administrator) jest dr n. med. Krzysztof Srużycki, prowadzący prywatny gabinet lekarski w Łodzi, ul. Lutomierska 146A, kod pocztowy: 91-041, NIP: 7271901078.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres lub poczty elektronicznej: gabinet@struzycki.pl

2. Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu pacjentkom usług medycznych.

4. Pani dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie zgodnie z przepisami prawa, w celu świadczenia usług medycznych jak również w celach statystycznych.

5. Administrator może udostępniać dane innym podmiotom, jeśli jest to konieczne do realizacji zleconych zadań, np. wykonania dodatkowych badań diagnostycznych niemożliwych do przeprowadzenia w gabinecie Administratora

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one niezbędne do świadczenia usług medycznych.

7. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane te są przetwarzane. Czas przetwarzania Państwa danych przez Administratora, zależnie od okoliczności, wyznaczają:
- wymogi wynikające z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. przepisy prawa podatkowego)
- okres przez jaki są świadczone Państwu usługi
- okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora (np. termin wygaśnięcia Państwa roszczeń względem Administratora w związku z korzystaniem oferowanych przez niego usług)
- czas trwania udzielonej przez Państwa zgody.

8. W związku z przetwarzaniem Pani danych osobowych przysługuje Pani prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych osobowych,
- przenoszenia Pani danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.